14 Eylül 2014 Pazar

İSLAMIN NİZAMI...

 İslâm nizamı; hem terbiye metodu, hem de teşri nizamıdır... Hem takva, hem hakimiyyet nizamıdır. Ve bizzat insanın yaratanı tarafından insanoğlu için vaz edilmiş bir nizamdır. Yeryüzündeki hükümler nereye kadar varabilirler?... Yeryüzünün kanun ve nizamları hangi dereceye kadar çıkabilir?... İnsanoğlunun şu kısır düşüncesi hangi noktaya ulaşabilir?... Ömrü mahdut, görgüsü zayıf, bilgisi kısır beşeriyyetin nazarı nerelere tırmanabilir?... İnsanın arzu ve istekleri an bean değişmektedir. İstikrarlı bir hâli yoktur. İki insanın bile ayni görüşte olduğu çok az muhtemel iken, ayni görüşe, ayni anlayışa sahip iki kişi bulmak haddinden fazla zorken insanoğlu Rabbinin nizamını nasıl bırakır da kendisi nizamlar vaz etmeye kalkışabilir?... Beşeriyyet Allah'ın nizamından kaçarak hangi nizama iltica edebilir?... Onu yaratan Rabbi Zülcelâlidir. Yarattığı mahlûkatı en iyi bilen de yine O’dur... Her an ve her halde yarattığı mahlûkatın fayda ve zararına olan şeyleri en iyi bilen Rabbi Zülcelâlden başkası değildir...

Ama ne yazık ki beşeriyyet Allah'ın nizamından ye şeriatından kaçarak felâketten felâkete atılmaktadır. Bunun sonu felâketten başka bir şey değildir. Evvelâ bu kaçış garpta başladı. Kilisenin Zâlim ve cahil baskısından kurtulmak için ÂlIâhın nizamından kaçmaya başladı bu garb insanı...
Kilisenin bir baskı vasıtası olarak kullandığı  ve düşünceden ,tefekkürden insanı mahrum eden, Tanrı adına konuştuğunu iddia eden papazların elinden kaçıyordu... Korkunç baskılarla, yüksek endelijans vergileriyle, hadsiz kurtuluş akçeleriyle insanlara Allah adına vergiler koyan kilisenin elinden kurtulmak içindi bu kaçış... Batı insanı bu korkunç kâbustan kurtulmak isteyince bütün kiliseye mahsus kuvvetleri yıktı attı. Artık kilisenin tasallutundan kurtulmakla da kalmadılar. Kiliseyle birlikte kilisenin ilâhından ve o ilâhın tasallutun' dan da kurtuldu. Sonra da yeryüzünde Allah'ın nizamını temsil eden ve hayatlarına hâkim olan dinî duyguların tümünü arkaya iterek, hakimiyyetinden kaçıverdiler. Ve işte bu sonuncu hal garbın başına gelen büyük bir felâketti. Bu bir belâydı artık. Bahtsızlığıydı bu, garp insanının 25...

Ya biz?... Ya müslüman olduklarını sanan bizlere ne oluyor?... Biz niçin Allah’ın şeriatından ve nizamından kaçıyoruz?... En son ve en doğru din olan İslâm; tefekkürün karşısına dikilen bütün zincirleri parçalamış, insanın omuzundaki bütün baskı vasıtalarını yıkmış iken bize ne oluyor da Allah’tan ve Allah'ın nizamından kaçıyoruz... İslâm, rahmet ve hidayetini bütün dünyaya saçmış, hidayete giden bütün yolları kolaylıkla göstermiş, terakki ve kurtuluş kapılarını sonuna kadar açmışken müslüman olduğunu sanan bizler bilmem ki niçin Allah yolundan kaçmaya çalışıyoruz?...


25. Bu konuda Muhammed Kutub’un • MATERYALİZMLE İSLÂM ARASINDA İNSAN, adlı eseri ile, «TAKLİDLERİN ÇARPIŞMASI, adlı eserine bakınız...


4 yorum:

 1. İSLAM DEVLETİNİN İDAM ETMİŞ OLDUĞU KİŞİYİ VE ONUN GİBİLERİ METH EDİYOR
  https://www.youtube.com/watch?v=oIcNvW9Bbsk

  YanıtlaSil
 2. 3- CİHAD http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_2/19.htm …
  Mesele sadece bu kelimenin içinde geçtiği Şer’î manadır. Şer’î mana ise kıtaldır
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wts2mfIx4NE

  YanıtlaSil
 3. mustafa isla
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wts2mfIx4NE

  YanıtlaSil
 4. BUNLAR GİBİ ÇOK DAHA HEPSİDE BİR KONUDA KİŞİLERİ YOLDAN ÇIKARIYORLAR
  Onları doğru yoldan saptıracağım, NİSA-119

  YanıtlaSil