22 Şubat 2015 Pazar

FELAK SURESİ

1 — De ki: Sığınırım ben, tanyerini ağartan Rabbe;

2 — Vücut verdiği yaratıkların şerrinden,

3 — Ve ortalığı kaplayan karanlığın şerrinden,

4 — Ve düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden,

5 — Ve hased eden hasedcilerin şerrinden!
https://www.youtube.com/watch?v=GtSNN_22lSg
http://youtu.be/RSkczV1YI4U
https://www.youtube.com/watch?v=U6sVdulSs5Q
Allahuteâlâ bu sûreyle bunu takip eden sûreyi önce yüce peygamberi Hz. Muhammed’e ve dolayısiyle de bütün müminlere hitabını inzal buyurmuştur. Her iki sûrede de; görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün korkunç şeylerden kendisine sığınmalarını, O’nun himayesine iltica etmelerini emrediyor. Bir nevi himaye ve emniyet kapılarını açarak, sonsuz sevgi ve şefkatle onlara: «Bu tarafa yönelin, himayeme sığının, emniyet ve huzurunuzu temin edecek yere gelin! Gelin! Ben sizin zayıf olduğunuzu, bir takım düşmanlarınızın bulunduğunu ve çevrenizdeki korkunç şeylerin varlığını pek iyi biliyorum. Bu yana yönelin! Emniyete ulaşmak burda, huzura ermek burda, selâmeti bulmak hurdadır» diyor.
********************************************************************
*************************************************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder