16 Mart 2015 Pazartesi

Nasıl müslümanlara karşı hile çeviriyorlar.

Ey Müsiümanlar 

Bu yöneticilere karşı susmak ve onları yönetim koltuklarında bırakmak; onların günahlarına katılmak demektir. Bu yardımı dileyenlere, bu yöneticilerin yardım etmelerini zorlamaya çalışmayan müslüman günahkâr olur. Fakat günahlar arasında fark vardır. Ordu ve askerlerin günahları, halk ve fertlerin günahlarından daha büyüktür. Çünkü, Arap ve müslüman memleketlerindeki halklar;
bu zalim ve despot yöneticiler tarafından ezilip kahrediliyorlar. Fakat ordu ve askerler, bu yöneticileri Allah'ın indirdikleriyle hükmetmelerine, müslüman memleketlerini tek bir devlet içerisinde birleştirmelerine ve bu yardım dileyenlere yardım etmelerine zorlayabilirler. Daha ziyade, bu yöneticileri değiştirmek ve ümmeti zulümlerinden ve tasallutlarından kurtarıp, yerine Allah'ın indirdikleriyle müslümanlara hükmedecek tek bir halifeyi nasbetmek maksadıyla Hilâfet Devleti kurmada, Islâm Davetini yüklenenlere yardım etmeye kudret sahibidirler.

Müslümanlar için bir Hilâfet Devleti ve bir halife var olsaydı; bütün bu yardım isteme çağrıları halifeye yöneltilecekti. Bu çağrılar da boşa gitmezdi ve onların yardım taleblerine icabet bir an dahi gecikmezdi. Aynen Halife Mutesem zamanında olduğu gibi. Rumların memlemetlerine yakın Ammorya da (Ankara olduğu söylenir) bir müslüman kadına bir alçak Rum saldırınca kadın, "Ey Mutesem.I." diye bağırdı. Bu haber Mutesem e ulaşır ulaşmaz, hemen onun çağrısına icabet ederek oraya müslümanlardan bir ordu gönderdi. Bu ordunun başı kadının bulunduğu yerde, sonu ise Halife Mutesem'in kaldığı yerde idi. Böylece Rumlara saldırdı ve bu kadın için onlara büyük bir ceza verdi. Onların ordularını parçaladı ve Ammorya'yı kılıçla fethetti. Onlardan otuzbin kişiyi öldürdü ve aynı miktarda cariye aldı.

Ey Müslümanlar.!.

Bugün, Halife Mutesem'in yaptığı gibi ve daha da fazlasını yapabilirsiniz. Allah ın hükmüne bağlanırsanız, yeryüzüne Islâm'ın hakimiyetini geri getirme gücünüz olur. Amerika, Ingiltere ve Fransa'nın egemenliklerini bütün müslüman memleketlerinden sökebilirsiniz. Lübnan topraklarındaki Zuhur Ovasına Yahudi varlığının uzaklaştırdığı müslümanları, Filistin deki evlerine geri gönderebilme gücünüz var olduğu gibi, mikrop olan İsrail varlığını kökten sökebilme ve yok edebilme gücünüz de var. Yine de Bosna-Hersek müslümanlarını, Sırpların vahşiliğinden koruyabilme gücünüz var olduği gibi, Sırplara şeytan vesveseleri unutturacak güzel bir ders verebilirsiniz.

Ey Müslümanlar.!.

Kalkın, Hilâfet Devletinizi kurun ve ondan sonra sizin için bir halifeyi nasbedin ve Allah ın hükmünü yeryüzüne geri getirin ki; bütün bu çağrılar, halifeye yönelsin ve o zaman şöyle sesler yükselecek semalarda ; Ey müslümanlar.!. Ey İslâm.!. Ey Halife.. Allah ın Dinine yardım edin, Allah da size yardım etsin ve ayaklarınıza sebatlık versin.

ŞEVVAL 1413-1993 MART
43


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder