3 Mart 2014 Pazartesi

KURANA "MASALDIR"PEYGAMBERE İNSANDIR DİYENLER

Ulvî olan yaratıcılık makamına böyle dil uzattıklarını belirttikten sonra Hz. Peygambere karşı dil uzatmalarını anlatıyor. Ve bunu
Allah'a karşı dil uzatmalarının hemen peşinden zikrediyor ki bütün
âdiliği ve çirkinliği meydana çıkmış olsun:
4 — Küfredenler: "Bu Kur'an onun bir uydurmasıdır ve ona bu
hususta bir başka topluluk yardım etmiştir*' diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular.
5 — "Öncekilerin masallarıdır.   Başkalarına   yazdırılıp sabah
akşam ona okunmaktadır' dediler.
6 — De ki: "Onu göklerin ve yerin sırnnı bilen indirmiştir.
Şüphesiz ki O  Gafur ve Rahim olandır."
Kureyşli kâfirlerin bu sözü söylemelerinden daha yalan bir şey
 olamaz. Bunu söylerken de hiç bir esasa dayanmadığını gayet iyi biliyorlardı. Onların ileri gelenleri Hz. Peygamberin okuduğu âyetlerin beşer sözünden daha başka bir söz olduğunu biliyorlardı ama, bunu açıklamıyorlardı. Onlar söz söyleme san'atının zevkini tatmış olduklarından Kur'an karşısında heyecana kapılmaktan kendilerini alamıyorlardı. Hem onlar Hz. Muhammed peygamber olarak gönderilmeden önce onun doğruluğunu, eminliğini, yalan söylemiyeceğini, hiyanet etmeyeceğini biliyor ve kabul ediyorlardı. O takdirde
kendilerine karşı bunları yapmayan birisi Allah'a karşı nasıl yalan
söyler ve Allah'ın buyurmadığı bir sözü ona atfedebilirdi?
Fakat dinî hegomanyalarmdan aldıkları içtimaî mevkilerinin
kaybolmasından endişe ederek inat ediyor ve halkın ortasında bu gibi dalaverelere başvuruyorlardı. Basit halk tabakası edebiyattan anlamadığı için güzel sözle diğerini birbirinden tefrik edemiyordu. Ve onlara karşı müşrik Arablar diyorlardı ki: "öncekilerin masallarıdır.
Başkalarına yazdırılıp sabah akşam ona okunmaktadır." Söylendiğine göre bunlar üç tane yabancı köleyi kastediyorlardı. Ve peygambere bu Kur'an'ı o yabancıların okuduğunu söylüyorlardı. Bu söylentiler o kadar düşük ve tutarsız sözlerdi ki, tartışmaya bile gerek yoktu. Şayet bir insan başkalarının yardımıyle bu gibi sözler uydurabiliyor idiyse onları böyle sözleri uydurmaktan alıkoyan ne vardı. Hz. Muhammed'in dayanak noktalarını yıkmak için kendi
kavimlerinin de yardımıyle onlar da böyle sözler uydursalardı ya.
Hz. Peygamber onlara meydan okuyor ama onlar hiç bir şey yapamıyorlardı.
***************************************************
***********************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder