25 Nisan 2014 Cuma

GECE VE GÜNDÜZ ALLAH'N AYETİDİR

Bu son seyahatte daha önceki üç seyahatin ele aldığı konu işlenmektedir. Allah'ın bizatihi hakkın kendisi olduğunu, ondan başkabtapındıkları şeylerin bâtıl olduğunu belirtmekte yalnız ve yalnız
Allah'a ibadet etmenin gereğini zikrederek, babanın evlâttan evlâdın da bahadan sorumlu olmayacağı kıyamet gününü anlatmaktadır. Bu meselenin yanı sıra değişik ve çeşitli müessirler yer almakta. Geniş kâinat sahası gözler önüne serilmektedir.
29 — Görmez misin ki Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı emri altında tutar. Her birisi belirli bir süreye kadar akıp gider. Ve muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
30 — Bu, Allah'ın hakkın kendisi olmasından Ondan başka taptıklarının ise bâtıl olmasındandır. Doğrusu Allah çok yüce, çok büyüktür.
Gecenin gündüze, gündüzün geceye girmesi, mevsimlere göre birinin uzayıp diğerinin kısalması gerçekten de garip bir manzaradır.
Ne var ki uzun süre bu hale alışmış olmak ve bu durumun biteviye
tekrarı bir çok kimselerin bu tablo karaşısındaki hassasiyetini kaybetmesine sebep olmakta ve onlar buradaki ince nizamı dikkate alamamaktadırlar. Bir an olsun durmayan, şaşmayan ve aksamayan devamlı düzeni görememektedirler. Halbuki böyle bir nizamı yoktan
meydana getirip devam ettirmeye yalnız ve yalnız Allah'ın gücü yeter. Bu gerçeği anlayabilmek için de bu şaşmaz ve durmaz düzeni
görmekten başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Gece ile gündüzün devaranı hususunun güneş ve ayla olan ilgisi açıktır. Güneş ve ayın emre
teshir edilmesi ise gece ve gündüzden, bunların mevsimlerine göre
artıp eksilmesinden çok daha büyük ve çok daha garip bir hadisedir.
Allah'tan başka kimsenin bu teshire gücü yetmez. O'dur sadece belli
bir süreye kadar bunun akışını bilen ve takdir eden. Gecenin gündüze, gündüzün geceye girdirilmesin güneşle ayın teshiri gerçeği iki
bariz kâinat gerçeği olduğu gibi bu âyette anlatılan benzer bir gerçek de şudur: "Ve muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır." İşte kâinat gerçeklerinin yanı sıra onlara benzer ve onlarla kuvvetli ilişkisi olan bir başka gerçek daha.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder